Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

1-Liderlik:

Liderlik ilkesi doğrultusunda, Kalite Yönetim Sistemi şartlarını yerine getiriyor, sürekli gelişim anlayışı ile her yıl yeni hedefler koyuyor ve gerçekleştiriyoruz.

2-Müşteri İlişkileri Yönetimi:

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak ve karşılayarak müşteri odaklı destek süreçlerimizi sürekli olarak iyileştirmeyi benimsiyoruz.

3-Çalışan Yetkinliği ve Ekip Çalışması:

Çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirmek ve ekip çalışmasını teşvik etmek, organizasyon içinde etkinliği her yıl artırmayı hedefliyoruz.

4-Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi:

İç ve dış faktörleri dikkate alarak, süreçlerimizdeki riskleri yönetmek ve fırsatları değerlendirmek için sürekli çalışıyoruz.

5-İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentileri:

İlgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak ve karşılamak için çaba sarf ediyoruz.

6-Etik, İş Ahlakı ve Yasal Mevzuatlara Uygunluk:

İşimizi etik ve iş ahlakına uygun bir şekilde yürütmeyi taahhüt eder ve mevcut yasal düzenlemelere tam uyum sağlama ilkesine bağlı, değişikliklere duyarlı bir şekilde yaklaşır, bilgilendiririz.

7-Sürekli Gelişim ve Büyüme:

Sürekli gelişim ilkesi ile birlikte organizasyonumuzu büyütmeyi hedefleriz, her aşamada daha iyi olmak için çalışırız.

8-Çevre Koruma ve Doğal Kaynakların Verimli Kullanımı:

Çevrenin korunmasını teşvik eder ve doğal kaynakların verimli kullanımına odaklanarak sürdürülebilirlik ilkesini benimseriz.

9-İşyeri Güvenliği ve Çalışma Ortamı:

Çalışanlarımızın işyerindeki güvenliğini sağlamak ve uygun çalışma ortamını yaratmak için gereken önlemleri alırız.

10-Tedarikçi İş Ortaklığı:

Tedarikçilerimizle sıkı iş ortaklıkları kurarak kaliteyi artırmayı ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.

Set Elektronik Kalite Politikası, organizasyonumuzun temel değerlerini ve taahhütlerini yansıtarak sürekli olarak güncellenir ve tüm çalışanlarımız ve ilgili taraflar tarafından benimsenir. Bu prensipler, organizasyonumuzun başarılı bir şekilde yönetilmesini ve yüksek kalite standartlarının korunmasını destekler.

SET ELEKTRONİK YÖNETİM KURULU